[Hướng dẫn] fix lỗi Dataskq chiếm nhiều tài nguyên trên Directadmin

Tác giả: 12/01/2024

Khi server chạy quá tải, check lệnh top thấy “Dataskq” load rất cao, chiếm hết CPU hoặc IO. Các bạn hãy thử làm theo hướng dẫn sau nhé.

 

 

Đăng nhập vào Directadmin thấy message system hiển thị số lượng lớn. Đây chính là nguyên nhân.

 

 

Các bạn hãy ssh server chạy các lệnh bên dưới để xóa bớt message system này:

cd /usr/local/directadmin/data/admin

cp tickets.list tickets.list_bk // backup lại file tickets.list

cat /dev/null > tickets.list // làm trắng file tickets.list

tail -n 10 tickets.list_bk > tickets.list // coppy 10 dòng cuối của file tickets.list_bk vào tickets.list

killall -9 dataskq // gửi tín hiệu SIGKILL đến tất cả các tiến trình có tên “dataskq”.

service directadmin restart // khởi động lại dịch vụ của directadmin.

top -c // kiểm tra lại các tiến trình.

 

Trên đây là hướng dẫn fix lỗi Dataskq chiếm nhiều tài nguyên trên Directadmin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các ban thao tác thành công. Hẹn gặp các bạn ở cái bài viết tiếp theo !