[Hướng dẫn] cài đặt địa chỉ Umail vào ứng dụng Outlook trên máy MAC

Tác giả: 10/01/2024

Sau đây là bài viết hướng dẫn cài đặt địa chỉ mail vào ứng dụng Outlook trên máy MAC. Các bạn cùng theo dõi nhé !

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Outlook sau đó chọn vào Tools

 

 

Bước 2: Bạn chọn Accounts

 

 

Bước 3: Bạn chọn Add Email Accounts

 

 

Bước 5: Nhập địa chỉ mail của bạn và chọn Continue

 

 

Bước 6: Chọn Choose the Provider

 

 

Bước 7: Chọn IMAP/POP

 

 

Bước 8: Nhập thông tin máy chủ Email và cổng gửi nhận mail

 

 

Thông tin máy chủ Email khi cấu hình:

 Incoming mail serverimap.umailsmtp.com Port 993

 Outgoing mail serversmtp.umailsmtp.com Port 465

 

Trên đây là hướng dẫn cài đặt tài khoản umail vào outlook trên mac. Cảm ơn các bạn đã theo dõi , cảm ơn các bạn !