Hướng dẫn kiểm tra log truy cập – LOGIN HISTORY DirectAdmin

Tác giả: 16/09/2022

Bài viết này Nhân Hòa hướng dẫn kiểm tra lịch sử đăng nhập cho tài khoản DirectAdmin của bạn.

Để kiểm tra lịch sử đăng nhập DirectAdmin :

1. Đăng nhập vào tài khoản DirectAdmin của bạn .

2. Trên giao diện control DirectAdmin (User Level) tại phần Your Account  → chọn Login History

3. Bạn sẽ thấy danh sách các lần đăng nhập mới nhất. Danh sách bao gồm ngày, IP và số lần đăng nhập.

Với tư cách là quản trị viên máy chủ, bạn có thể truy cập lịch sử đăng nhập cho người dùng bằng cách xem các tệp / usr / local / directadmin / data / users / username /login.hist :

# cat /usr/local/directadmin/data/users/[username]/login.hist

 

 

 

 

Trả lời