Hướng dẫn tạo Mail Group trong Email Hosting ( Cpanel)

Tác giả: 05/08/2023

Khi các bạn có nhu cầu tạo ra 1 group để chưa các email cần thiết trao đổi trong nhóm để khi gửi vào group thì các thành viên có thể nhận được mail. Bài viết sau đây Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn tạo mail group khi sử dụng gói dịch vụ Email Hosting.

Bước 1: Đăng nhập vào Email Hosting -> Email -> Mailling List

Bước 2: Tạo tên mail group và mật khẩu quản trị.

Bước 3: Truy cập vào mail group.

Bước 4: Vào mục Membership Management… -> [Mass Subscription]

Bước 5: Điền vào các tài khoản email cần cho vào group.

Bước 6: Kiểm tra lại danh sách email ở trong group.

Bước 7: Tiến hành gửi mail vào group và kiểm tra các tài khoản email trong group xem đã nhận mail hay chưa.

Một lưu ý nhỏ: một người không phải là thành viên của group khi gửi mail đến group thì mặc định email sẽ bị giữ lại. Người quản trị nhóm có thể cho phép hoặc không cho phép email này được gửi đến group. Để cấu hình cho phép người bên ngoài gửi vào group các bạn chọn Privacy options… => Sender filters => Action to take for postings from non-members for which no explicit action is defined => Accept => Submit Your Changes.

Chúc các bạn thành công.

Trả lời