[IIS] Hướng dẫn cài chứng chỉ SSL .pfx trên IIS

Tác giả: 24/02/2024

Hướng dẫn cài chứng chỉ SSL .pfx trên IIS

Chào các ban!

Khi triển khải website chúng ta thường chọn nhiều nền tảng để cài đặt trong số đó có IIS và cần phải cầu hình SSL.

Hôm nay kỹ thuật sẽ hướng dẫn cấu hình chứng chỉ SSL trên IIS 10. như sau

Chuẩn bị file .pfx

Các bạn có thể tham khảo link hướng dẫn convert như sau: Hướng dẫn convert chứng chỉ SSL sang PFX CỰC CHI TIẾT (nhanhoa.com)

Bước 1: Chọn máy chủ và chọn Server Certificates sau đó nháy đúp vào

Bước 2: Chọn Import để thêm chứng chỉ

Bước 3:

  • Chọn đường dẫn của file
  • Nhập password của file(nếu có)
  • Nhấn OK để import file

Bước 3:

  • Chọn tên miền để import chứng chỉ
  • Sau đó nhìn phía gốc phải chọn Bidings để cấu hình chứng chỉ

 

Bước 4: Add chứng chỉ theo như hình ảnh

Bước 5:

  • Chọn type để chuyển sang https port sẽ để 443
  • Đặt Hostname là tên miền của mình
  • Chọn Select để tìm file chứng chỉ trước đó đã import
  • Chọn OK để hoàn tất

 

Như vậy đã thành công.