[Kerio] Hướng dẫn thêm tài khoản Admin trên Kerio-Connect

Tác giả: 07/06/2023

Hướng dẫn thêm tài khoản Admin trên Kerio-Connect

Xin chào các bạn hôm nay Kỹ thuật sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thêm quyền Admin cho Kerio để thuận tiện cho việc quản lí các tài khoản.

Để thực hiện chúng ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Admin Kerio-Connect để tiến hành tạo tài khoản.

Bước 2: Nhập các thông tin tài khoản để thuật tiện đăng nhập

Bước 3: Cấu hình quyền Admin cho account Kerio-Connect

Trong phần Add User -> Rights và sau đó chọ như các phần khoanh ở hình.

Và sau đó lưu lại.

Cuối cùng đăng nhập vào quản trị Kerio-Connect.

Sau khi đăng nhập thành công, quyền sẽ giống như Admin hiện tại.

Chúc các bạn thành công!

 

 

07/06/2023

Trả lời