Khái niệm về TTL và DKIM trên DNS Domain

Tác giả: 11/10/2023

Khái niệm về TTL và DKIM trên DNS Domain

Sau đây Nhân Hòa sẽ giải đáp thắc mắc cho quý khách về TTL và bản ghi Dkim cho quý khách một cách chi tiết nhất ạ.

 

TTL là gì 1

TTL (time to live)

TTL là thời gian tồn tại của một bản ghi (record) cấu hình tên miền được nhớ bởi một máy chủ DNS trung gian.

Giá trị này thương tính bằng giây. Nếu nó càng lớn, máy chủ DNS trung gian sẽ nhớ thông tin càng lâu, đồng nghĩa với việc thông tin chậm được cập nhật trên các máy chủ DNS trung gian nếu tên miền thay đổi thông tin trên máy chủ DNS chính.

_Ví dụ:_ Tên miền nhanhoa.com sử dụng DNS của Nhân Hòa (ns1.zonedns.vn) và được cấu hình trỏ về ip 125.212.225.141 và TTL của tên miền là 3600s.

Nếu bạn sử dụng DNS của Google và vào trình duyệt gõ nhanhoa.com thì máy tính của bạn sẽ gửi yêu cầu phân giải tên miền nhanhoa.com đến máy chủ DNS của Google, vì máy chủ này chưa có thông tin về tên miền này nên Google phải hỏi ns1.zonedns.vn tên miền này thông tin IP, ns1.zonedns.vn sẽ trả lời là 125.212.225.141 và TTL là 3600s.

Sau đó google sẽ lưu lại giá trị này. Trong vào 3600s này nếu tên miền nhanhoa.com thay đổi ip thành 125.212.225.141 thì ai đang dùng DNS của google vẫn nhận được kết quả là 125.212.225.141.

DKIM (DomainKeys Identified Mail)

DKIM là một phương pháp xác thực e-mail bằng chữ ký số của miền gửi thư, trong đó khóa công khai thường được công bố trên DNS dưới dạng một TXT record.

  • DKIM giúp thư của bạn không bị hiểu là thư spam.
  • DKIM là một phương pháp xác thực chứ không phải là một phương pháp chống spam.

Nhưng DKIM hỗ trợ việc chống spam bởi vì DKIM đảm bảo thư là thật (địa chỉ người gửi, hay ít nhất tên miền gửi thư là thật) trong khi thực tế đa số thư spam đều là thư giả mạo (giả mạo tên tên người khác, tên domain khác).

Bạn có thể tham khảo cách cấu hình DNS sau khi sử dụng dịch vụ Amazon SES như 1 ví dụ rõ ràng nhất cho việc sử dụng DKIM:

 

Như vậy Nhân Hòa đã giải đáp thắc mắc một cách chi tiết cho quý khách!

Chúc quý khách hiểu thêm và biết thêm về các bản ghi chi tiết ạ.

Mua tên miền để cấu hình bản ghi tại đây.