Lỗi Unable to communicate back with site to check for fatal errors trên WordPress

Tác giả: 07/08/2023

WordPress phiên bản 4.9 thì phần sửa đổi code được thân thiện dễ chỉnh sửa và dễ đọc code hơn nhưng sử dụng rất nhiều site lại gặp phải lỗi làm người dùng rất ức chế trong phần chỉnh sửa code trong Appearance => Theme Editor hay Plugin Editor là : Unable to communicate back with site to check for fatal errors, so the PHP change was reverted. You will need to upload your PHP file change by some other means, such as by using SFT

Screenshot 2020 11 03 at

Mình đã mất khá nhiều thời gian để tìm lỗi này và một hồi tìm kiếm tại stackoverflow thì có một cách khá đơn giản. Hãy thực hiện cùng mình nhé.

Lưu ý: Giải pháp này cũng loại bỏ gỡ lỗi PHP, vì vậy nếu bạn gặp lỗi cú pháp và bạn làm điều này, trang web của bạn có thể bị lỗi và bạn không thể chỉnh sửa tệp trừ khi bạn truy cập SFTP / FTP. Như mọi khi, tốt nhất bạn nên có một bản sao lưu trước khi chỉnh sửa tệp.

Bạn hãy truy cập vào wp-admin và chỉnh sửa file file.php. Bạn có thể sử dụng FTP, command line hoặc File Manager để chỉnh sửa. Hãy sử dụng cách dể nhất đối với bạn.

  • Đường dẫn file: my-domain/wp-admin/includes/file.php

Bạn sử dụng Ctrl +F để tìm kiểm cho nhanh, hãy tìm với từ khóa if ( $is_active && 'php' === $extension sau đó xóa bỏ dòng này hoặc sử dụng # để comment.

Và thêm vào đoạn code sau.

if ( $is_active && 'php' === $extension && false) {
Screenshot 2020 11 03 at

Khi chỉnh sửa xong mình save lại và thực hiện edit kiểm tra. Kết qua như mong đợi mọi thứ hoạt động ổn định.

Trả lời