Thêm tên miền trong Kerio Connect

Tác giả: 03/02/2023

Tổng quan

Bài viết này mô tả quy trình cần tuân theo để thêm miền trong Kerio Connect. Theo mặc định, miền đầu tiên bạn tạo trong Kerio Connect được tự động đặt làm miền chính

Hướng dẫn.

  1. Nhấp vào Biểu tượng Cấu hình (bánh răng) ở phía bên trái của   giao diện Quản trị Kerio Connect .
    360.png
  2. Chuyển đến Domain và nhấp vào  Add > Local Domain371.png
  3. Nhập tên miền bạn cần thêm. Bạn có thể nhập mô tả (tùy chọn) để cần lưu ý.
  4. Bạn cũng có thể giới hạn số lượng người dùng miền  tối đa có thể kết nối với  Kerio Connect  tại một thời điểm. Chọn hộp ” Giới hạn số lượng người dùng tối đa trong miền ” và chỉ định số lượng người dùng mong muốn.
    Lưu ý: Số lượng người dùng trong  cột Số  lượng người dùng trong danh sách miền sẽ chuyển sang màu đỏ bất cứ khi nào vượt quá giới hạn này. Và sau đó nhấn OK363.pngVà cuối cùng là kiểm tra đã thêm thành công.

373.png

 

Chúc các bạn thêm thành công.

Trả lời