Xử lý lỗi full Inode trên Server sử dụng DirectAdmin

Tác giả: 24/05/2023

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn về cách tìm hiểu và xử lý lỗi “full Inode” trên server sử dụng DirectAdmin. Những thông tin này sẽ giúp bạn quản lý tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả.

Khi bạn quản lý một máy chủ sử dụng DirectAdmin, có thể xảy ra tình huống tài nguyên Inode trong hệ thống bị đầy hoặc gần đầy. Inode là một khái niệm trong hệ thống tệp tin Linux, đại diện cho thông tin về mỗi đối tượng trong hệ thống như tệp tin, thư mục, socket, v.v. Mỗi Inode đại diện cho một tài nguyên trong hệ thống và có giới hạn.

Khi Inode sử dụng hết hoặc gần hết, việc tạo thêm tệp tin, thư mục hoặc các tài nguyên khác sẽ gặp khó khăn hoặc không thể thực hiện được. Điều này có thể dẫn đến sự cố hoạt động của máy chủ và các dịch vụ liên quan.

1. Các bước xử lý tình trạng full inode

– Chúng ta có hai bước cơ bản sau:

Bước 1: Kiểm tra thông số Inode trên máy chủ

# df -i

Bước 2: Ta kiểm tra và xác định thư mục, đường dẫn nào đang chiếm thông số inodes cao nhất bằng lệnh sau:

# find / -xdev -printf '%h\n' | sort | uniq -c | sort -k 1 -n

Tìm và xóa các inodes không cần thiết.

2. Xử lý tình trạng full inode trên DirectAdmin

– Đối với máy chủ sử dụng dịch vụ directadmin thường xuyên gặp trình trạng này:

+ Hệ thống directadmin của mình nhận được rất nhiều Message System lên đến mấy chục ngàn message. Đây là nơi các thông báo về các hoạt động của hệ thống như việc backup, restore, tấn công, tạo user…

+ Nếu nó quá nhiều sẽ làm nặng và chậm hệ thống của bạn. Thậm chí không thể nào xem được danh sách các Message này dưới quyền Admin sau khi đăng nhập DirectAdmin.

Xử lý lỗi full Inode trên server directadmin

Xử lý lỗi full Inode trên server DirectAdmin

+ Các dòng thông báo Brute-Force Attack detected in service log from là các cuộc tấn công vào vps dưới dạng Brute-force.

+ Để xóa danh sách các thông tin này đầu tiên bạn ssh vào với quyền root, sau đó thực hiện 2 lệnh sau:

# Di chuyển đến thư mục /usr/local/directadmin/data/tickets.
cd /usr/local/directadmin/data/tickets
# Xóa tất cả các ticket tong thư mục hiện hành.
rm -rf *
# Di chuyển đến thư mục /usr/local/directadmin/data/admin/.
cd /usr/local/directadmin/data/admin/
# Làm file tickets.list thành rỗng.
cat /dev/null > tickets.list

+ Cách này sẽ giúp bạn xóa những thông báo này nhanh hơn mà không cần phải truy cập vào hệ thống. Giúp bạn tiết kiệm được thời gian, dung lượng của hệ thống  của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *