Yêu cầu hệ thống với Hoadon.biz

Tác giả: 31/08/2022

Yêu cầu chung về phiên bản trình duyệt được cài đặt trên máy tính của Doanh nghiệp và chức năng hỗ trợ ký số hóa đơn điện tử HoaDon.Biz

 Yêu cầu trình duyệt Internet

Để doanh nghiệp thuận tiện trong quá trình sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử HoaDon.Biz, chúng tôi khuyến cáo sử dụng các phiên bản trình duyệt sau:

STT
Tên trình duyệt
Yêu cầu
Link download
1 Google Chorme Từ phiên bản 60 trở lên https://www.google.com/chrome/
2 Mozilla Firefox Từ phiên bản 54 trở lên https://www.mozilla.org/vi/firefox/new/
3 Microsoft Edge Phiên bản mới nhất https://www.microsoft.com/vi-vn/edge
4 Cốc Cốc Phiên bản mới nhất https://coccoc.com

Trả lời