[Zimbra] Hướng dẫn fix lỗi sau khi upgrade lên zimbra 8.8.15

Tác giả: 11/09/2022

com.zimbra.soap.JaxbUtil error after upgrade to 8.8.15

Trong bài viết trước, tôi có hướng dẫn các bạn cách nâng cấp phiên bản của zimbra lên 8.8.15_GA có hỗ trợ tiếng Việt. Tuy nhiên, sau khi nâng cấp, sẽ có thể gặp phải lỗi phát sinh không mong muốn (như bên dưới) khi truy cập webmail. Vậy cách fix là gì, hãy theo dõi hướng dẫn bên dưới nhé:

Lỗi gặp phải: HTTP ERROR 500 java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class com.zimbra.soap.JaxbUtil

This image has an empty alt attribute; its file name is anh-8.png

Thực hiện kiểm tra lại config

[zimbra@mail sbin]$ zmlocalconfig -p

/opt/zimbra/conf/localconfig.xml

Cài đặt các gói hỗ trợ cho Zimbra sau khi tiến hành nâng cấp

  • SSH vào máy chủ từ tài khoản root, đầu tiên thực hiện clear  yum cache và kiểm tra updates của máy chủ với các gói zimbra-patch mới theo patch repository khuyến cáo của ZIMBRA:

yum clean metadata

yum check-update

  • Tiến hành cài đặt:

yum install zimbra-common-core-jar zimbra-common-core-libs zimbra-mbox-store-libs

  • Tiến hành update các gói tồn tại:

yum update

Upgrade OpenLDAP on LDAP node

  • Từ root, tiến hành cài đặt:

yum install zimbra-ldap-patch

  • Khởi động ZCS từ zimbra user:

su – zimbra

zmcontrol restart

Sau đó kiểm tra lại thành quả

This image has an empty alt attribute; its file name is anh-9.png
Hướng dẫn khắc phục dựa trên các bài viết liên quan tại forumwiki
Chúc các bạn may mắn!

Trả lời