[Zimbra] Một số CLI commands cơ bản trên Zimbra Email Server

Tác giả: 05/09/2022

Như chúng ta đã biết, Zimbra Collaboration là giải pháp Email Server nguồn mở hàng đầu thế giới về tính năng, độ ổn định và bảo mật cao. Ngoài ra, Zimbra không chỉ là một ứng dụng về email server mà nó còn là một giải pháp hoàn chỉnh để triển khai môi trường chia sẻ phục vụ cho quản lý và công việc nội bộ cho doanh nghiệp.

Zimbra cung cấp các giao diện Web Guide cho phép người dùng có thể thao tác các chức năng một cách dễ dàng, tuy vậy với các chuyên gia nhiều khi sử dụng lệnh trực tiếp trên máy chủ cài đặt là nhu cầu cần thiết và mang đến dự thuận tiện. Ngoài các CLI Commands dùng để quản trị thông tin dịch vụ như:

  • ldap: Kiểm tra trạng thái ldap(start|stop|status)
  • zmcontrol: Quản lý trạng thái của tất cả dịch vụ (zmcontrol [-v -h -H <host>] command [args)
  • zmmailbox: Quản lý các tài khoản email
  • zmmtactl: Quản lý thông tin MTA
  • zmvolume: Quản lý dung lượng tài khoản email

Và rất nhiều CLI commands khác.

Trong bài này chúng tôi chia sẻ một số commands phổ biến dùng để thao tác trực tiếp trên server của Zimbra.

Tất cả commands đề thực hiện với user zimbra nên chúng ta cần thực hiện login với user zimbra trước với lệnh sau:

#su zimbra

 

1. Thông kê toàn bộ users/domains trên zimbra

Sử dụng lệnh sau: zmaccts. Với lênh này chúng ta sẽ xem được số lượng domains được add trên server và lượng users tương ứng với từng domains và trạng thái tương ứng

#zmaccts

2. Sử dụng zmprov để quản trị rất nhiều thông tin khác nhau

Cú pháp: zmprov [cmd] [argument]

a. Tạo tài khoản email mới

Cú pháp: zmprov CreateAccount {user@yourdomain} {passwd} [attribute1 value1 etc]

Ví dụ:

#zmprov CreateAccount nhanhoa@umailvn.net pwd123456 displayName Nhan Hoa

b. Xóa một tài khoản email

Cú pháp: zmprov DeleteAccount {user@yourdomain|id|adminName}

Ví dụ:

#zmprov DeleteAccount nhanhoa@umailvn.net

c. Cấu hình lại password cho một tài khoản email

Cú pháp: zmprov SetPassword {user@yourdomain|id|adminName} {passwd}

Ví dụ:

#zmprov SetPassword nhanhoa@umailvn.net nhanhoa123

d. Rename(đổi tên) tài khoản email

Cú pháp: zmprov RenameAccount {user@yourdomain|id} {newusername@yourdomain}

Ví dụ:

#zmprov RenameAccount nhanhoa@umailvn.net congtynhanhoa@umailvn.net

e. Tăng số lượng contacts cho mỗi email user

Thông thường zimbra cho phép mỗi user có 10000 contacts. Để thực hiện tăng số lượng contacts chúng ta sử dụng các cú pháp sau:

Cú pháp kiểm tra số contacts: zmprov ga user@yourdomain zimbraContactMaxNumEntries

Ví dụ:

#zmprov ga admin@umailvn.net zimbraContactMaxNumEntries
name admin@umailvn.net
zimbraContactMaxNumEntries: 10000

Cú pháp update số contacts mới: zmprov ga user@yourdomain zimbraContactMaxNumEntries {number contacts}

Ví dụ:

#zmprov ma admin@umailvn.net zimbraContactMaxNumEntries 20000

f. Cầu hình max mailsize (giới hạn dung lượng email)

Thông thường zimbra đặt mặc định giới hạn dung lượng email cho mỗi account là 10Mb. Kiểm tra dung giới hạn dung lượng mail hiện tại:

#postconf message_size_limit
message_size_limit = 10240000

Set giới hạn dung lượng email mới

Cú pháp: zmprov modifyConfig zimbraMtaMaxMessageSize {new maxsize limit}

Ví dụ:

#zmprov modifyConfig zimbraMtaMaxMessageSize 2048000

Hy vọng một vài CLI command cơ bản trên có thể hỗ trợ được cho việc quản trị được tiện lợi hơn.

>>>> Link tham khảo

  1. http://docs.zimbra.com/docs/os/6.0.2/administration_guide/A_app-command-line.13.3.html#1286505
  2. https://github.com/Zimbra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *