Swap Ram là gì? Hướng dẫn tạo Ram ảo trên Linux

Tác giả: 29/09/2022

Swap Ram là gì? Hướng dẫn tạo Ram ảo trên Linux

           1.Swap Memory là gì?

Swap Memory là dung lượng ổ cứng chuyên dụng được sử dụng khi RAM hết bộ nhớ. Có một chương trình quản lý bộ nhớ trong Linux đảm nhiệm quá trình này. Bất cứ khi nào RAM thiếu bộ nhớ, chương trình quản lý bộ nhớ sẽ tìm kiếm tất cả các khối dữ liệu không hoạt động có trong RAM đã lâu không được sử dụng.

Khi tìm thấy nó sẽ chuyển chúng vào Swap Memory. Bằng cách này, dung lượng RAM được giải phóng và do đó nó có thể được sử dụng cho một số chương trình khác.

Ngoài cái tên Swap Memory thì chúng ta hay gọi nó là Swap Ram.

           2.Các loại Swap Memory.

Chúng ta có hai loại swap memory như sau:

   • Swap Partition: Đây là loại swap memory mặc định, là một phân vùng ổ cứng dành riêng cho việc hoán đổi.
   • Swap File: Đây là swap memory tự tạo. Bất cứ khi nào không còn đủ dung lượng trống trong ổ cứng để tạo phân vùng swap thì file swap sẽ được tạo theo cách thủ công để hoán đổi nội dung không hoạt động của RAM vào đó.

           3.Lợi ích của việc sử dụng Swap Memory.

Thông qua khái niệm ở mục 1 thì sẽ rút ra được một số lợi ích khi sử dụng Swap Memory như sau:

   • Tiết kiệm được những khối RAM không hoạt động mà hoặc chỉ sử dụng một hoặc hai lần và sau đó chúng không bao giờ được sử dụng nữa. Bộ nhớ RAM được giải phóng sau đó có thể được sử dụng để chạy những chương trình có mức độ ưu tiên cao hơn.
   • Ngăn không cho RAM hết dung lượng.
   • Hoạt động như một bản sao lưu để tăng cường không gian thực của RAM.
   • Cho phép bạn chạy các ứng dụng nặng cần nhiều RAM.
   • Trong quá trình ngủ đông, tất cả nội dung của RAM được ghi trên swap memory. Do đó, về cơ bản nó là cần thiết để quá trình ngủ đông diễn ra thành công.
   • Giúp nâng cao hiệu suất tổng thể của hệ thống của bạn.

            4.Hướng dẫn tạo Swap Memory trên Linux.

 • Đầu tiên ta cần SSH vào server. Có thể sử dụng một số phần mềm như PuTTy, MobaXterm…
 • Tiếp đến ta kiểm tra xem đã cài đặt Swap chưa:

Chạy lệnh sau để kiểm tra:
swapon --show

Nếu có trả về kết quả thì máy chủ đã được tạo Swap từ trước, nếu không trả về gì thì là chưa tạo.

 • Thực hiện tạo Swapfile.

  Thông thường chúng ta sẽ tạo dung lượng cho swap gấp đôi so với dung lượng của ram thật. Ví dụ VPS của mình là RAM 1GB thì mình sẽ tạo swap file là 2GB.Hãy chạy lệnh sau để tạo Swapfile

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=2048k

Nếu chỉ muốn tạo 1 GB Swap thì đổi con số thành 1024k, hoặc 4GB thì sẽ là 4096k

 • Phân quyền cho file swap

  Bạn nên phân quyền cho file này vì đây là một file khá quan trọng, chỉ tài khoản root mới đủ quyền đọc và chỉnh sửa thông tin bên trong đó.Hãy chạy lần lượt hai lệnh dưới đây để phân quyền nhé.

chown root:root /swapfile
chmod 600 /swapfile

 • Kích hoạt Swap: thao tác này cần thực hiện hay lần như sau:

Tạo phân vùng cho swap bằng lệnh sau:
mkswap /swapfile

Kích hoạt swap bằng lệnh sau:
swapon /swapfile

 • Mỗi khi khởi động lại hệ thống thì bạn sẽ phải chạy lệnh kích hoạt swap, điều này rất bất tiện, vì vậy ta cần thiết lập kích hoạt tự động mỗi khi khởi động lại hệ thống.

Để phân vùng của swap không bị mất mỗi khi khởi động lại thì bạn hãy chạy lệnh sau:
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab

Vậy là xong. Bạn có thể test bằng cách khởi động lại hệ thống, sau đó chạy lệnh sau:
free -m

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *