[Zimbra]Một vài bước đơn giản tăng dung lượng mail trên Zimbra

Tác giả: 29/12/2023

Một vài bước đơn giản tăng dung lượng mail trên Zimbra

Để thực hiện tăng dung lượng lưu trữ của email Zimbra chúng  ta tiến hành thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tiến hành truy cập vào trang quản trị Admin

Link ví dụ: https://domain.com:7071

Sau đó chọn Manage

Bước 2: Tiếp tục chọn User cần tăng dung  lượng.

Bước 3: Để tăng dung lượng thì chọn theo ảnh sau:

  • Chọn Advaned -> Chọn Account quocta

Theo mặc định thì đã đặt 999MB chúng ta để về 0MB sẽ là unlimit.

Cuối cùng là Save

 

 

Như các bước trên đã hướng dẫn tăng dung lượng.

Chúc các bạn thành công!