[Kerio] Một vài bước đơn giản tăng dung lượng mail trên Kerio

Tác giả: 29/12/2023

Một vài bước đơn giản tăng dung lượng mail trên Mail Server Kerio-Connect

Trong quá trình sử dụng Mail Server nếu cài đặt phương pháp IMAP thì dung lượng Email sẽ lưu lại máy chủ và nhanh chống đầy.

So sánh IMAP và POP là gì? POP3 và IMAP là gì? So sánh POP3 và IMAP trên Outlook – (nhanhoa.com)

Vì vậy cần thực hiện các bước sau để tăng dung lượng.

Bước 1: Truy cập vào tài khoản Admin.

Ví dụ: https://mail.domain.com:4040

Sau đó click vào theo như hình ảnh

Bước 2: Tiếp theo là chọn User cần tăng dung lượng.

Bước 3: 

Chọn Quota -> Chọn User quocta

Theo mặc định chúng ta có thể click vào ô thì để Unlimit.

Và cuối cùng ấn OK để cập nhật người dùng.

Chúc các bạn thành công.