Backup Linux

Duplicati Backup lên Google Drive với mọi hệ điều hành

Duplicati là phần mềm sao lưu mã nguồn mở, đầy đủ tính năng, có thể chạy trên Linux, macOS, Windows và Synology. Nó cho phép bạn sao lưu các tệp và thư mục cục bộ lên đám mây (chẳng hạn như Amazon S3, Dropbox, Google Drive, OneDrive, v.v.) ở dạng mã hóa và lên lịch sao lưu tự…