BlogSpot

Tạo các bản ghi để liên kết tên miền với blogspot

1. Tại trang quản lí blog: https://draft.blogger.com/ – Vào phần cài đặt: – Chọn miền tùy chỉnh: – Nhập tên miền muốn liên kết. Lưu ý phải có www ở đầu: – Tạo 2 bản ghi CNAME theo yêu cầu: – Đợi tầm 5-7 phút, rồi ấn lưu lại. Khi lưu thành công, trả về…