Cách cấu hình và cách đọc biểu đồ smokeping Phần 2

Cách cấu hình và cách đọc biểu đồ smokeping Phần 2

Ở bài viết này, tôi sẽ trình bày các khái niệm liên quan, cách cấu hình smokeping và cách đọc biểu đồ đối với công cụ smokeping. 1. Sơ lược một vài khái niệm liên quan Lệnh ping Đây là một khái niệm quen thuộc với chúng ta. Ping là viết tắt của Packet Internet…