Cách cấu hình và cách đọc biểu đồ smokeping Phần 2