Cách quét database WordPress để xử lí phần mềm độc hại

Cách quét database WordPress để xử lí phần mềm độc hại

Cách quét database WordPress để xử lí phần mềm độc hại Việc sử dụng WordPress và bị chèn phần mềm độc hại vào source code, database là một vấn đề khá đau đầu đối với những người dùng sử dụng mã nguồn này. Đối với trang web bị nhiễm phần mềm độc hại, chủ sở…