Cách tạo Whitelist

Cách tạo Whitelist / Blacklist trên Zimbra Webmail

1. Đăng nhập vào Webmail Zimbra  2. Nhấp vào Preference từ webmail và nhấp vào Mail từ menu bên trái cách tạo Whitelist / Blacklist 3. Bây giờ cuộn xuống trang và chọn Spam filter option Để đưa miền vào Whitelist: Thêm địa chỉ email hoặc miền dưới ô Allow messages from và click Add…