Cách xoá link lỗi trong Google Search Console

Cách xoá link lỗi trong Google Search Console

Kính chào quý khách! Nhân Hòa hướng dẫn quý khách Cách xoá link lỗi trong Google Search Console một cách nhanh chóng nhé. Trong tài khoản Google Search Console sẽ ghi rõ là các URL trong website của bạn đang bị lỗi gì, thống kê tổng số link bị lỗi và liệt kê chi tiết cụ thể các…