cài đặt plugin WordPress

Hướng dẫn cài đặt plugin WordPress đơn giản nhưng hiệu quả

WordPress hiện là hệ thống quản lý nội dung (CMS) lớn nhất trên thế giới, một phần nhờ vào khả năng mở rộng và tùy chỉnh thông qua thư viện plugin khổng lồ của nền tảng này. Plugin WordPress giúp bạn mở rộng tính năng của trang web của mình một cách dễ dàng, cung…