cảnh báo full disk

[Hướng dẫn] cấu hình nhận email cảnh báo khi server sắp full dung lượng trên Directadmin

Xin chào các bạn ! Để tránh tình trạng server bị full disk làm stop các dịch vụ như apache, mysql…Bạn cần cầu hình kích thoạt tính năng gửi thông báo qua email khi server sắp Full Disk trên Directadmin. Hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó với các bước…