Cảnh báo Nguy Hiểm Giả mạo Email – Các cách tin tặc mạo danh người gửi hợp pháp

Cảnh báo Nguy Hiểm Giả mạo Email – Các cách tin tặc mạo danh người gửi hợp pháp

Cảnh báo Nguy Hiểm Giả mạo Email – Các cách tin tặc mạo danh người gửi hợp pháp Giả mạo Email là một chiến thuật phổ biến được tin tặc sử dụng trong các chiến dịch lừa đảo, bởi người dùng có nhiều khả năng truy cập Email khi nghĩ rằng nó đã được gửi…