cloud365

Hướng dẫn sử dụng SSH Key

1. SSH key là gì ? SSH key có thể hiểu đơn giản là một kiểu xác thực đối chiếu giữa người dùng (Private Key) và Server/VPS (Public key). Ta có thể coi Private Key như là chìa khóa, còn Public Key đóng vai trò là ổ khóa. 2. Lợi ích của việc sử dụng…

Hướng dẫn cài đặt WordOps trên Ubuntu 18.04

WordOps là 1 chương trình chạy trên dòng lệnh giúp dễ dàng cài đặt nhanh LEMP stack, dễ dang quản lý các Vhost, cài đặt WordPress cùng với SSL chỉ trong 1 dòng lệnh. Ngoài ra WordOps còn hỗ trợ multicache, giám sát lưu lượng Nginx và server với Netdata. 1. Tài nguyên cần thiết…

Gatling – Hướng dẫn benchmark website cơ bản bằng Gatling

1. Chuẩn bị Chuẩn bị một máy client cài đặt win 10 cấu hình trong bài lab này như sau: Ram: 2G ; CPU: 2Core ; Disk: 30G Trên máy client có cài đặt sẵn phần mềm Gatling (Tham khảo hướng dẫn tại đây ) Chuẩn bị 1 website để tiến hành benchmart. Trong ví dụ này…

[Cloud365] Hướng dẫn rebuild Cloud VPS trên hệ thống Cloud365 – Nhân Hòa

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ cloud VPS của Nhân Hòa bạn sẽ được cung cấp portal để hoàn toàn chủ động thao tác quản trị, cài đặt đối với cloud VPScủa mình. Một số nhà cung cấp cấp dịch vụ cloud VPS khác trường hợp bạn thao tác trên cloud VPS của mình…