cloud365

Hướng dẫn sử dụng SSH Key

1. SSH key là gì ? SSH key có thể hiểu đơn giản là một kiểu xác thực đối chiếu giữa người dùng (Private Key) và Server/VPS (Public key). Ta có thể coi Private Key như là chìa khóa, còn Public Key đóng vai trò là ổ khóa. 2. Lợi ích của việc sử dụng…

Hướng dẫn cài đặt WordOps trên Ubuntu 18.04

WordOps là 1 chương trình chạy trên dòng lệnh giúp dễ dàng cài đặt nhanh LEMP stack, dễ dang quản lý các Vhost, cài đặt WordPress cùng với SSL chỉ trong 1 dòng lệnh. Ngoài ra WordOps còn hỗ trợ multicache, giám sát lưu lượng Nginx và server với Netdata. 1. Tài nguyên cần thiết…

Gatling – Hướng dẫn benchmark website cơ bản bằng Gatling

1. Chuẩn bị Chuẩn bị một máy client cài đặt win 10 cấu hình trong bài lab này như sau: Ram: 2G ; CPU: 2Core ; Disk: 30G Trên máy client có cài đặt sẵn phần mềm Gatling (Tham khảo hướng dẫn tại đây ) Chuẩn bị 1 website để tiến hành benchmart. Trong ví dụ này…