Cluster CSF

Config Cluster CSF

Chúng ta đã thấy rằng  Tường lửa  CSF là một giải pháp bảo mật mạnh mẽ . Một trong những thành phần tích cực nhất được gọi là lfd – Daemon đăng nhập không thành công, theo dõi và ghi lại tất cả các nỗ lực đăng nhập qua SSH hoặc qua giao diện GUI,…

Cấu hình Firewall CSF giảm thiệt hại DDOS

Cấu hình Firewall CSF giảm thiệt hại DDOS + Cluster CSF