coppy database hosting cpanel

[Hướng dẫn] Copy Database trong phpMyAdmin trên Hosting cPanel

Giới thiệu Nếu chúng ta cần copy database hiện tại cho 1 website mới, hoặc dành cho mục đích backup khi thao tác chỉnh sửa, thay vì chúng ta Export rồi lưu trữ tại máy tính local sau đó import lại gây mất thời gian, chúng ta có giải pháp đơn giản hơn là copy…