debug trong WordPress

WordPress Debug là gì? Hướng dẫn debug trong WordPress

Quản trị viên cho một website gặp rất nhiều những vấn đề, có nhiều công việc cần giải quyết. Trong đó, việc đối diện với những lỗi là điều khó tránh khỏi. Nó ảnh hưởng tới khả năng hoạt động của website, thậm chí là lỗi không truy cập được cũng có thể xảy ra….