Đồ họa Grafana

Đồ họa Grafana thay cho Zabbix – [CÁCH CÀI ĐẶT]

Có rất nhiều phần mềm nổi tiếng về giám sát hệ thống, giám sát mạng (PRTG, Nagios, Centreon, Cacti, Observium…). Zabbix là một phần mềm giám sát rất mạng mẽ và dễ sử dụng. Zabbix ghi lại tình trạng các thiết bị, sự cố, hiệu năng sử dụng… giúp người quản lý dễ dàng có…