Ghi nhớ cuộc gọi

Ghi nhớ cuộc gọi vào vfone – [CÁCH THỰC HIỆN]

Khi người dùng cần ghi nhớ một cuộc goi vào, ở đây có thể hiểu là có số điện thoại A gọi vào số máy nhánh 101 trên tổng đài và số máy nhánh 101 muốn các cuộc gọi sau để được gọi vào từ số điện thoại A luôn đổ chuông vào số 101…