Giới hạn mail

Hướng dẫn tùy chỉnh giới hạn kích cỡ mail Microsoft 365

Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho Web Exchange (Web mail Outlook) 1. Tùy chỉnh giới hạn kích cỡ mail Microsoft 365 Bước 1: Truy cập vào Trung tâm quản trị Microsoft 365 (Microsoft 365 admin center) Đăng nhập tài khoản quản trị theo đường dẫn https://admin.microsoft.com. Bước 2: Truy cập vào Trung tâm quản…