Hướng dẫn cài đặt SSL trên Plesk dễ dàng

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL trên Plesk dễ dàng

SSL (Secure Sockets Layer) là một phương tiện quan trọng để bảo vệ thông tin truyền tải giữa trình duyệt web của người dùng và máy chủ web. Trên Plesk Panel, quá trình cài đặt SSL được thực hiện một cách đơn giản và dễ dàng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách…