Hướng Dẫn Sử dụng File Manager trong Cpanel

Hướng Dẫn Sử dụng File Manager trong Cpanel

File Manager trong cPanel là nơi quản lý các dữ liệu tập tin và thư mục. Tại đây, bạn có thể thực hiện các thao tác như tạo/xóa/sửa, di chuyển, sao chép, phân quyền tập tin và thư mục. 1. Truy cập File Manager Login vào cpanel –> File manager Giao diện chính của File Manager như…