Hướng dẫn tạo tên miền vào hosting plesk dễ dàng chỉ với 2 bước

Hướng dẫn tạo tên miền vào hosting plesk dễ dàng chỉ với 2 bước

Chỉ 2 bước để tạo tên miền vào hosting plesk dễ dàng chỉ với 2 bước Để thực hiện thêm domain trên host dùng plesk quản trị. Chúng ta có thể login vào plesk và có thể thực hiện như sau: Bước 1: đăng nhập vào plesk hosting và chọn Add Domain. Bước 2: Nhập…