Hướng dẫn tạo user hosting từ Admin trong Directadmin

Hướng dẫn tạo user hosting từ Admin trong Directadmin

Hướng dẫn tạo user hosting từ Admin trong Directadmin Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mới một User (tức là tạo hosting) trên phần mềm quản lý Admin trong Directadmin. Trước khi đọc bài này thì hãy chắc chắn rằng bạn phải tạo user và tạo reseller nhé, bởi vì bạn phải tạo…