Hướng dẫn Thay đổi đường dẫn lưu trữ mặc định chứa dữ liệu Email Outlook (chi tiết)

Hướng dẫn Thay đổi đường dẫn lưu trữ mặc định chứa dữ liệu Email Outlook (chi tiết)

Hiện nay, sử dụng chương trình Outlook để kiểm tra email đã trở nên rất phổ biến nhờ vào những tính năng hữu ích mà nó mang lại. Tuy nhiên, việc thay đổi đường dẫn mặc định để lưu trữ dữ liệu email là một nhiệm vụ khó khăn. Dưới đây là hướng dẫn chi…