Hướng dẫn trỏ bản ghi

Hướng dẫn trỏ bản ghi Umail.vn

Để sử dụng dịch vụ UMAIL, tên miền cần được trỏ các bản ghi sau: 1- Bản ghi MX Hostname:  @ Type: MX Priority: 10 Value:  smtp.umailsmtp.com. TTL: 3600 Ví dụ: 2- Bản ghi CNAME Hostname:  umail._domainkey Type: CNAME Value:  dkim.umailsmtp.com. TTL:  3600 ví dụ: 3. Bản ghi SPF Hostname:  @ Type: TXT Value:  v=spf1 include:dnsexit.com include:_spf.umailsmtp.com -all TTL:  3600 ví dụ:…