iLO trên server

Cài đặt iLO trên server – [ĐƠN GIẢN, DỄ LÀM]

Tìm hiểu và cài đặt iLO trên server 1, Tìm hiểu về iLO Đối với dòng server HP thế hệ mới iLO (intergrated Lights Out) cung cấp tính năng để quản lý các thông số hardware của server từ xa, troubleshoot, remote thông qua một giao diện. iLO là một cổng riêng biệt trên server,…