Loại bỏ SPAM

Loại bỏ SPAM trên Internet – [BẬT MÍ]

SBRO extension là một phần mềm miễn phí để duyệt web nhanh và an toàn. Nó loại bỏ quảng cáo gây phiền nhiễu trên video YouTube/ Website, chặn pop-up, pop-under và khuyến mãi lừa đảo trên web và thông báo về các bài viết dụ dỗ trong Facebook. Loại bỏ SPAM trên Internet Chi tiết: Chặn…