Log

Theo dõi nhật ký hệ thống với Logwatch

Logwatch là một phần mềm phân tích và tạo các report logfile hệ thống Linux / Unix có thể dễ dàng tùy chỉnh và nó cũng cho phép System Admin thêm các bổ sung, tạo các tập lệnh tùy chỉnh phục vụ nhu cầu ghi nhật ký cụ thể.

Tìm hiểu về Log, Syslog, Rsyslog trên Linux

Bài viết này Nhân Hòa sẽ giới thiệu với các bạn về những file log, Syslog, Rsyslog…quan trọng trên hệ điều hành Linux, cũng như công dụng của chúng từ đó giúp cho chúng ta có thể tự tìm hiểu và tự học Linux cơ bản dễ dàng hơn.