mail server Mdaemon

[Hướng dẫn] Cấu hình Forward mail trên Mail Server Mdaemon

Hôm nay Nhân Hòa xin gửi đến các bạn bài hướng dẫn cấu hình forward mail trên mail server Mdaemon. Các bạn cùng theo dõi nhé. 1. Cấu hình trên tài khoản admin mail Trước tiên đăng nhập tài khoản mail admin (quản trị) => chọn Acounts  => chọn email cần cấu hình => Edit….