Monitor

Giám sát mail queues Zimbra qua Telegram

Bài viết này được tham khảo từ các nguồn tại đây Vào một ngày đẹp trời, máy chủ email của các bạn bỗng dưng không hoạt động, gửi nhận không được,hãy restart dịch vụ và  kiểm tra mail trong hàng chờ đầu tiên. Tại giao diện Admin: Home > Monitor > Mail Queues Nếu như…

Giám sát truy cập ssh vào hệ thống

1. Giám sát truy cập ssh vào hệ thống Để quản lý việc đăng nhập vào hệ thống, ta cần có những cảnh báo khi có người đăng nhập thành công vào hệ thống. Giải pháp cho việc này là ta sử dụng bot của Telegram để gửi cảnh báo qua một kênh chat trên…