Multi Remote

How to config multi session Remote Desktop for Windows Server

Với Remote Desktop Connection, người dùng Windows có thể dễ dàng kết nối và làm việc từ xa. Tuy nhiên, nếu muốn cho phép nhiều người kết nối cùng lúc vào một máy tính Windows Server thì phải làm như thế nào? Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình cho nhiều User cùng kết…