nén file SSH

Cách giải nén file và nén file bằng SSH

Trong một số trường hợp, file managers  nền web có một số hạn chế nhất định trong việc extract file. Hoặc có thể bạn đang dùng VPS mà không có giao diện quản lý. Vì vậy, cách giải nén tốt nhất là sử dụng kết nối qua SSH để thực thi câu lệnh liên quan đến việc đóng gói…