password folder directadmin

[Hướng dẫn] đặt mật khẩu cho thư mục trên DirectAdmin

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho thư mục trên DirectAdmin Bài viết này sẽ hướng dẫn đặt mật khẩu cho thư mục trên DirectAdmin hay còn gọi là chứng thực người dùng trước khi truy cập đến đường dẫn đó trên thanh địa chỉ URL. Ví dụ: Ta có URL : vinhho.vn/passwordprotect Nếu ban đầu…