PHP 8.1

Hướng dẫn cài đặt LEMP stack trên Ubuntu 22.04 với PHP 8.1

Cài đặt LEMP trên Ubuntu 22 – LEMP là viết tắt của Linux, Nginx (Engine-X), MariaDB/MySQL và PHP, tất cả đều là phần mềm miễn phí. Đây là những phần mềm phổ biến nhất cung cấp môi trường hoạt động cho các trang web. Trong bài viết này Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn…