Plugin gửi mail

Hướng Dẫn Cài Đặt Plugin WP Mail SMTP Để Gửi Mail Trên WordPress (SMTP Mail WordPress)

Một trong số các lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng website WordPress liên quan đến mail là do việc gửi mail không thông suốt khiến cho các plugin như Contact Form 7 sẽ không thể gửi thông tin khi khách hàng điền vào tại đây. Lỗi xảy ra thường do email gửi mặc định trên hosting/VPS là email…