Portainer

Cài đặt Portainer trên Ubuntu 22.04

Và như các bạn đã biết, việc triển khai các ứng dụng trên Docker mặc định chúng ta sẽ sử dụng lệnh docker run hoặcdocker-compose up. Tuy nhiên, việc quản lý Docker bằng dòng lệnh sẽ gặp ít nhiều khó khăn với những người dùng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị Linux . Do…