Quản lý tài khoản tổng đài vfone

Quản lý tài khoản tổng đài vfone – [CHI TIẾT]

Danh sách tài khoản# Khi Khách Hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Vfone, Nhân Hòa sẽ cung cấp cho Khách Hàng một tài khoản quản trị, Với tài khoản đó người dùng sẽ có đầy đủ quyền để quản lý vận hành một tổng đài, tuy nhiên do nhu cầu nên một số đơn…